Jak zrobić własne słuchowisko? Warsztaty edukacyjne
35 zł netto od ucznia
Zakres warsztatów:
- tworzenie scenariuszy radiowych
- reżyseria dźwięku
- montaż dźwięku
- praca z mikrofonem
- podstawowe narzędzia promocji słuchowisk