Wynajem lektora
(stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy)