Calineczka - słuchobajka
Wysłuchaj
Liczba odcinków:
1
Czas trwania odcinka:
35 min
na podstawie baśni H. Ch. Andersena.
Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Soundsitive Studio. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.